Mgr. Helena Polterová

Český jazyk a literatura

Školní knihovna

Výpůjční hodiny ve školní knihovně jsou ve čtvrtek od 14,05. Pokud víte přesně, jakou knihu potřebujete, přijďte kdykoli, pokusím se vám vyhovět.

Ukázka rozboru uměleckého a neuměleckého textu

Pravil: „Nikdy nevidíme to, co je důležité…“

„Jistě…“

„Je to jako s tou květinou. Miluješ-li květinu, která vyrostla na nějaké hvězdě, rád se v noci díváš na nebe. Všechny hvězdy rozkvétají květinami…“

„Ovšem…“

„Je to jako s tou vodou. Ta, které jsi mi dal napít, byla jako hudba… Vyluzoval ji rumpál i provaz… Vzpomínáš? Byla tak dobrá.“

„Ovšem.“

„V noci se budeš dívat na hvězdy. Ta moje je příliš malá, abych ti ji mohl ukázat. Je to tak lepší. Má hvězdička bude pro tebe jednou z mnoha hvězd. Budeš tedy rád pozorovat všechny hvězdy. Všechny budou tvými přítelkyněmi. A pak, dám ti dárek…“

A znovu se zasmál.

„Ach človíčku… Tak rád slyším tvůj smích!“

„Právě to bude můj dárek… bude to jako s tou vodou…“

„Co tím myslíš?“

„Lidé mají své hvězdy, jenže ty nejsou stejné. Těm, kdo cestují, jsou průvodci. Pro druhé nejsou ničím než malými světýlky. Pro jiné, pro vědce, znamenají problémy. Pro mého podnikatele byly zlatem. Ale všechny hvězdy mlčí. Ty budeš mít hvězdy, jaké nemá nikdo…“

„Jak to myslíš?“

„Já budu na jedné z nich bydlet, budu se na jedné z nich smát, a až se podíváš v noci na oblohu, bude to pro tebe, jako by se smály všechny. Budeš mít hvězdy, které se umějí smát!“

V dané ukázce hledej tyto jevy –

Přímá řeč

Apoziopeze

Metafora

Přirovnání

Zvláštní oslovení

Přechýlený výraz

Zvolací větu

Expresivní slovo

Perzonifikace

Neúplné věty

Historismus

Řešení – rozbor uměleckého textu

Přímá řeč – Pravil: „Nikdy neuvidíme to, co je důležité…“

Apoziopeze- tečky – nedokončená výpověď – důležité…“

Metafora – všechny hvězdy rozkvétají květinami, hvězdy jsou průvodci těm, kteří cestují, atd.

Přirovnání – voda byla jako hudba

Zvláštní oslovení – Ach človíčku…

Přechýlený výraz – přítelkyně ( od slova přítel příponou)

Zvolací věta – Tak rád slyším tvůj smích!

Expresivní slovo – človíčku, světýlka

Perzonifikace – jako by se smály všechny hvězdy

Neúplné věty – „Ovšem.“

Historismus - rumpál

rozbor neuměleckého textu

Hvězdy vznikají z prachoplynných mračen. Ta zaujímají ohromné oblasti mezihvězdného prostoru a vyznačují se tím, že je v nich hustota plynu a prachu větší než v okolí. Přesto je ale hustota prachoplynných mračen mnohonásobně nižší než hustota vzduchu. Takové mračno nemění svůj tvar, protože gravitační síla, která má snahu mračno smrštit, je v rovnováze s tlakovou silou plynu, která má snahu mračno rozptýlit.

Jak z mračna mohou vzniknout hvězdy?

Aby v mračnu mohlo dojít k zahuštění a vzniku hvězd, musí na mračno působit nějaká vnější síla. Touto silou je obvykle tlaková síla jiného, rychle se pohybujícího, plynu která mračno stlačí.

Ve stlačovaném prachoplynném mračnu vznikají zárodky budoucích hvězd, globule.

(Karel RAUNER, Václav HAVEL, Miroslav RANDA, Fyzika 9: Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia)

Rozbor neuměleckého textu

Funkční styl

Slohový postup

Slohový útvar

Cizí odborné slovo

Český odborný výraz

Sousloví

Složené slovo

Pravopisná chyba v textu

Stupňované slovo

Perzonifikace

Komu je určena otázka v textu

Má tento neumělecký text nějakou souvislost s textem uměleckým

Čím se jazykově liší ukázka uměleckého a neuměleckého textu

Rozbor neuměleckého textu - řešení

Funkční styl - odborný

Slohový postup - výkladový

Slohový útvar – výklad ( viz zdroj – učebnice)

Cizí odborné slovo - gravitace

Český odborný výraz – hustota vzduchu

Sousloví – prachoplynná mračna, gravitační síla

Složené slovo - prachoplynná

Pravopisná chyba v textu – chybí čárka - ..plynu, která mračno stlačí.

Stupňované slovo – nižší, větší

Perzonifikace – síla má snahu, rychle se pohybující plyn

Komu je určena otázka v textu – autor ji klade sám sobě, hned na ni odpoví

Má tento neumělecký text nějakou souvislost s textem uměleckým – jistě, hvězdný prostor

Čím se jazykově liší ukázka uměleckého a neuměleckého textu – umělecký text má umělecké jazykové prostředky – přímou řeč, metafory, perzonifikace, epiteta atd. – tyto jevy se v neuměleckém textu vyskytují sporadicky, v neuměleckém jsou zase odborné výrazy, které jsou typické pro výklad. Dále slohový postup – vyprávěcí a výkladový.