Mgr. Helena Polterová

Český jazyk a literatura

práce po dobu uzavření školy

1.ročník – třídy E1, O1, S1B

1.zpracovat jednu četbu dle zadaných kritérií a poslat do 27. 3. 2020 na h.polterova@seznam.cz

2.napsat soukromý dopis – správná úprava – babičce z tábora nebo jiné akce, poslat nejpozději do 27. 3. 2020 na udanou adresu – cca 200 slov – jde o kontrolní slohovou práci

3.práce s učebnicí literatury – téma KLASICISMUS – osnova: a) klasické – dokonalé

b) 17. stol. Francie, c) jednota místa, času a děje (v krátkém časovém úseku, na jednom místě, minimum epizod – jedna dějová linie) d) Moliere – životopis e) dílo Lakomec – obsah (možno zhlédnout film s Funesem), dílo Zdravý nemocný – obsah f) La Fontaine – bajky – 2 příklady

g) commedia dell arte – Goldoni – životopis, Sluha dvou pánů – obsah, možno zhlédnout divadelní představení ND s Donutilem – tento zápis bude v sešitě literatury

4.pracovní sešit k literatuře –Lakomec – 88/ 3 – ot. 1,2,3, 88/5 – ot. 1,2,3

5.opakovat humanismus a baroko- test bude hned po nástupu do školy

6.další úkoly budou následovat 25. 3. 2020

2.ročník – S2

1.četba – jednu knihu zpracovat a poslat do 27. 3. 2020 na adresu h.polterova@seznam.cz

2.kdo nemá napsanou kompozici, píše reportáž z jakékoli sportovní či kulturní události a pošle na tutéž adresu do 25. 3. 2020 – cca 220 slov (Čejka, Furchová, Husák, Moravec, Skřivan, Vojna)

3.literatura – Jules Verne – životopis, díla, obsah knihy 20 000 mil pod mořem do literárního sešitu

4.opakovat český realismus a naturalismus – test bude hned po nástupu do školy

5.PS 88 – umělecký text – ot. 1,3,4,7, neumělecký text – ot. 1,2,3,4,5

6.další úkoly přijdou kolem 25. 3. 2020

3.ročník – T3

1.četba – jednu knihu zpracovat a poslat na adresu h.polterova@seznam.cz do

27. 3. 2020

2.sloh – úvaha na jedno z těchto témat

a) Kdy se z chlapa stává fotr

b) Mladá generace a věda

c) Emoce ve sportu

d) „Kážu o ctnosti, nikoli o sobě“

cca 220 slov, jde o kompozici, poslat do 27. 3. 2020

3.literatura – opakování českých prozaiků a dramatu 1. pol. 20. stol – příprava na test

4.do literárního sešitu – Oskar Wilde – životopis, komedie – Jak je důležité míti Filipa (zde i obsah), Ideální manžel, román Obraz Doriana Graye – dekadence, obsah díla, charakteristika Doriana, Basila, Henryho, možno zhlédnout i film

5.PS – 72 – umělecký text – ot. 1,2,3,4,7,8, neumělecký text – ot. 1,2,3,4,5

6.další úkoly budou následovat po 25. 3. 2020

4.ročník – E4, T4

1.četba – jednu zpracovanou knihu poslat do 27. 3. 2020 na adresu h.polterova@seznam.cz (kdo ještě ve 2. pololetí neposlal)

2.literárně historické kontexty k deseti titulům ze seznamu (pokud se výuka neobnoví do začátku dubna, budete je posílat ke kontrole)

3.kdo nemá napsanou kompozici, napíše a pošle do stejného data na stejnou adresu – cca 220 – 250 slov, témata:

a) Ledovec roztál a vydal těla manželů Millerových, kteří se 75 let pohřešovali – vyprávění

b) Co je víc – slova nebo činy – úvaha

c) charakterizuj hrdinu z Hvězdných válek – charakteristika

(Hons, Vinkl, Dobešová, Hanzáková, Pleyerová, Řezníčková, Suldovská, Švandrlíková, Vacková)

4.opakuj na závěrečný test:

a) dělení slovní zásoby

b) funkční styly, slohové postupy

c) jazyková analýza textu

d) současná česká lit.

e) vývoj poezie pro děti a její znaky

f) charakteristika jednotlivých období po roce 1945

1.ročník – úkoly do 8. 4. 2020

a)pokud nepošlete do 27. 3. zadanou četbu, následuje nedostatečná

b)nepřijde-li slohová práce – dopis – následuje neklasifikace

c)LV – z učebnice či jiného zdroje doplňte informace z této osnovy do sešitu

Osvícenství a encyklopedisté

-17. – 18. stol.

-Osvíceni rozumem

-Francie – encyklopedisté – tvůrci encyklopedie (výkladový slovník) – D. Diderot

-Filosofové – Voltaire – dílo Candide aneb Chvála optimismu, Rousseau – román Emil – aneb o výchově – návrat k přírodě od civilizace

-Rusko – Lomonosova univerzita, bajky Krylov

d)PS – prosím přeposlat v daném termínu na moji emailovou adresu

91 – Diderot – cv. 1, ot. 1, 2, 3, 5, 6 (odpovědi ofoť a pošli, nebo rovnou napiš a pošli)

e)Udělejte rozbor tohoto souvětí podle našeho zvyku, jakkoli zapsané pošlete též na moji adresu

V okamžiku, kdy jsem otočila klíčem ve dveřích a vstoupila do svého italského života, jsem úplně změnila sebe samu.

f)Pokud nepůjdeme do školy, další úkol přijde 8. 4.

2. ročník – do 8. 4. 2020

a)Pokud do konce týdne nepřijde zadaná četba, následuje nedostatečná

b)Pokud nepřijde dodělávka kompozice, následuje neklasifikace

c)LV- do školního sešitu doplňte zápis podle této osnovy:

-A. C. Doyle

-Přelom 19. – 20. stol.

-Anglie

-Sir, sportovec, lékař, mistr dedukce

-Postava Sherlocka Holmese

-Román Pes baskervilský – dodej obsah románu

-Dále napsal šestidílné dějiny 1. sv. války

-Přidejte něco k životopisu

d)PS – jazyková analýza vybrané ukázky – přeposlat do 8. 4.

96 – B – Jak je důležité míti Filipa – 7 – 10 prvků jazykové analýzy

e)Rozbor tohoto souvětí dle našeho zvyku – poslat na můj email v jakékoli podobě

V okamžiku, kdy jsem otočila klíčem ve dveřích a vstoupila do svého italského života, jsem úplně změnila sebe samu a své vnímání světa.

f)Nezapomeňte na opakování českého realismu

3. ročník – do 8. 4.

a)Pokud nepřijde zadaná četba do konce týdne, následuje nedostatečná

b)Pokud nepřijde kompozice do konce týdne, následuje neklasifikace

c)LV – do školního sešitu

George Bernard Shaw

-Vyhledej životopis

-Stěžejní dílo – Pygmalion – drama, komedie

-Podle antického sochaře, který si udělal ženu podle svých představ, v tomto díle je Pygmalionem profesor Higins, který chce předělat Lízu Doolitlovou

-Obsah této hry

-Podle tohoto díla je vytvořen filmový muzikál My Fair Lady

-Další hra je Jana z Arku

d)Pošlete na můj email srovnání prof. Higinse a plukovníka Pickeringa

e)PS – jazyková analýza – pošli v daném termínu

89/2 ot. 1,289/3 ot. 1, 2 – vypracovat, neposílat

Z ukázky A – jazyková analýza – 7 – 10 prvků – tu poslat

f)Rozbor souvětí – podle našeho zvyku, pošli v jakékoli podobě na můj email

V okamžiku, kdy jsem otočila klíčem ve dveřích a vstoupila do svého italského života, jsem změnila vnímání času a místa, které se stalo smyslem mého žití.

g)Další úkoly přijdou asi 8. 4.

4. ročník – do 8. 4.

a)Pokud nepřijde četba do pátku 28. 3., následuje nedostatečná

b)Kdo nedoplní kompozici v témž termínu, následuje neklasifikace

c)Připravujte 10 lit. histor. kontextů, po 8. 4. to bude aktuální

d)Posílám pracovní list a osnovu, zkus písemně přípravu na ústní maturitu a pošli na můj email – viz příloha

e)Na stránkách www.novamaturita.cz zkus DT jaro 2019, výsledek mi pošli do 3. 4., není na známku, jen pro naši orientaci, jak jsi na tom, nepodváděj... (pošli jen výsledný počet bodů)

Přílohu v pdf. neumím vložit, snad se k ní dostanete

1.ročník- potřetí

9. 4. – 19. 4.

a) pracujte na poslední četbě, zatím nepovinné, kdo má, pošle, jinak až v příští várce úkolů

b) LV – zápis do sešitu

Preromantismus

Konec18. stol.

Před romantismem – 1. pol. 20. stol.

Znaky: osudová láska, sepětí s přírodou, hrdina na okraji společnosti (zbojník apod.)

Německo – Goethe doplň životopis a jeho vazby na českou zemi

Dílo – Faust – o čem je, kdo je Faust, jméno čerta, jak se Faust během děje změnil)

Utrpení mladého Werthera – román formou dopisů a deníku

Schiller – drama Loupežníci

Text k Ódě na radost

Anglie – 18. stol. – předchůdci realismu

D. Defoe – životopis, Robinson Crusoe – známe z četby

J. Swift – Guliverovy cesty

Zápis mi neposílejte, ten děláte pro sebe a budoucí opakování

c) kdo má zadaný referát, počítá s jeho prezentací hned po nástupu do školy, připravte si ho, nebude čas odkládat, budeme na referátech opakovat vaše samostudium

d) PS udělat a neposílat – 93/6 ot. 2,3

udělat a poslat – 95 – Defoe – cv. 1, ot. 1,2,3,4

e) ML – zopakuj si, co je monolog a dialog, co může být neverbální komunikací (např. morseovka) – zapiš druhy neverbální komunikace, které tě napadnou, do sešitu ML

f) rozbor souvětí – 1VH – dělená, 2 VV – obě přívlastkové, sluč. poměr,

druh souvětí - SPS

2. ročník – potřetí

9. 4. – 19. 4.

1.Četba – pokud nemáte odevzdanou 2. četbu v tomto pololetí, připravte si ji, v dalším kole úkolů na ni dojde. Kdo už má hotovo, může poslat již nyní.

2.ML – zopakovat výpisky (pouze body s odrážkami vystihující důležité prvky textu), osnovu (úvod, hlavní část, závěr – vyjadřuje výstavbu textu), přidejte do zápisu v sešitě – výtah (vystihuje hlavní myšlenky textu ve větách a tvoří souvislý text, samozřejmě kratší než ten původní) – viz příloha – do sešitu udělat a přeposlat z tohoto textu osnovu, výpisky a výtah.

3.LV – zápis – Prokletí básníci – uč. str. 98 – 99

a)předchůdce Villon – 15. stol. – Francie – básník protikladů

b) i Poe – 19. stol. USA

c) svým způsobem života i tvorbou provokují společnost

d) konec 19. stol. ve Francii

e) Charles Baudelaire ( zelené vlasy, žil s mulatkou), napsal sbírku básní Květy zla, odsouzen za nemravnost. Z té je báseň Zdechlina. Báseň je v příloze, ale rozbor bude až příští várka, nyní jen neztratit

f) Artur Rimbaud – mladý, přijel do Paříže za Verlainem, žili spolu, odsouzeni za sodomii, má jen samostatné básně – Opilý koráb, Spáč v úvalu, Mé bohémství, po jeho smrti Verlaine vydal jeho poezii ve sbírce Iluminace

g) Paul Verlaine – ženatý, dítě, ale zamiloval se do Rimbauda, sbírka básní Saturnské verše, o jejich vztahu je pěkný film Totální zatmění, možno zhlédnout.

4.PS – udělat a neposílat – 92/5 -1,3

5. rozbor souvětí – 1VH – dělená, 2VV obě přívlastkové, poměr sluč., SPS

6.referáty – kdo je měl mít, bude je mít připravené hned na naši prvníhodinu, budeme na nich opakovat, věta –„Já zapomněl“ nepadá v úvahu, není na kdy odkládat

3. ročník – potřetí

9. 4. – 19. 4.

1.Pracujte na poslední četbě, kdo už poslal dvě v tomto pololetí, má hotovo, kdo ne, vypracuje. Povinné k odeslání to bude až v příštím zadání, ale máte-li už, pošlete.

2.LV – zápis do sešitu – Literatura v době okupace

-Poezie – Nezval – Manon Lescaut – krásná čeština

-Seifert – Světlem oděná, Kamenný most – o Praze

-Hrubín – Jobova noc (vyšlo až po válce)

-Jiří Orten – 1919 – 1941

-Židovský původ, sb. Čítanka jaro – hodně citové

-Sb. Jeremiášův pláč – smutek z fašismu a pronásledování židů

-Skupina 42 – mladá generace básníků, malířů apod. (Kainar, malíř Souček…)

-Próza – Vančura – Obrazy z dějin národa českého – vlastenectví, Jezero Ukereve – proti kolonialismu a útlaku (hra)

-Pujmanová – Předtucha – psychologie

-Bass – Cirkus Humberto – pobavení a síla českého člověka

-Drda – Městečko na dlani – radost ze života, obyčejní lidé v krásné české krajině

3.PS str. 97 cvičení A – úkoly 1, 2, 3, 6 + 10 prvků jazykové analýzy- poslat

4.PS str. 96 cv. 1 – pravopis doplnit, neposílat, cv. 2 – poslat 6 jmen, která nepatří na řádek

5.ML -rozbor souvětí – VH,VV, druhy VV, poměr, druh souvětí: POSLAT

-Ovládáme-li dobře český jazyk, pravopis nám nečiní problémy a nemůže se stát, že dostaneme špatnou známku. (neníliž pravda – nepatří do rozboru)

-Další úkoly – urči druhy slov -li, nám, že, se

-Urči větný člen – dobře, jazyk, špatnou

-Napiš přísudek třetí věty a urči jeho druh

-Mluvnické kategorie – problémy, nečiní

6.Minulé souvětí – 1VH – dělená, 3VV –PK, 2VV a 3VV poměr sluč., SPS

4. ročník – potřetí

9. 4. – 19. 4.

1. Ústní maturitu přinesu do první hodiny a společně probereme

2. Liter. historický kontext 10 titulů odeslat TEĎ, opravím a po nástupu vrátím

3. Vyberte si novinový článek – jakýkoliv, ofoťte mi ho a vypracujte jazykovou analýzu (7 prvků) a určete slohový postup, slohový útvar a funkční styl – neumělecký text vám totiž stále dělá problémy

4. Kdo má na seznamu Vraždu v Orient – expresu, zjistí a pošle mi informace, co to byl O. –expres, kdy jezdil, kdy přestal (pozor na změny v letech 2007 – 2009)

5. Kdo má na seznamu Robinsona Crusoe – najděte inspiraci pro tento příběh – skutečnou událost – také pošlete

6. DT, který jste dělali, kontrolovat nebudu, protože můžete najít sami řešení (kdo podváděl, šidí v této době sám sebe), kdo udělal nad 30 bodů, udělal mi radost, pod 30 bodů není úplná sláva, ale až do stavu 22 máte.

7. Máte informace od ministra školství – je možné, že se maturity protáhnou i do začátku července, zatím není nic jisté, počítejte prosím se vším

8. Vše máme hotové, opakujte podle informací v první zprávě na závěrečný test, ještě napíšeme DT, nemusíte mít obavy, že nestihneme společně ukončit 2. pololetí 4. ročníku. Kdo nemá ukončené 1. pololetí, přiběhne hned první den školy a domluvíme postup.

A jedeme dál...

1.ročník – počtvrté

20. 4. – 1. 5.

1.Pošlete poslední četbu (pokud nemáte ještě odevzdané tři v tomto školním roce)

2.LV – zápis – Světový romantismus

a)Znaky jako u preromantismu, vzniká tu román – odtud název směru

b)1. pol. 19. stol.

c)Anglie – Byron – epos Childe Haroldova pouť – částečně autobiografické, boj za svobodu proti tyranům, založil nový útvar – byronská povídka – lyricko – epická

d)Shelley – báseň Odpoutaný Prométheus – boj proti titanům (titánismus), jeho žena Mary Shelley založila sci-fi lit. dílem Frankenstein

e)Scott – Ivanhoe – román, první r. s historickým námětem

f)USA – Poe – není ale romantik, jen žije v té době, báseň Havran – symbolismus, Vraždy v ulici Morque – detektivka – první, dále založil žánr horor – Černý kocour, Jáma a kyvadlo. ( doplň obsah povídky Černý kocour)

g)Polsko – Mickiewicz – epos Pan Tadeáš – histor. námět

3.PS – str. 96 – 1, 2 (co dokážete), 3, 4 – poslat

4.ML – zápis do sešitu – Slovní přízvuk v češtině

a)Pravidelný

b)Hlavní přízvuk na první slabice

c)Vedlejší přízvuk na každé další liché slabice slova

d)Střídá se tedy slabika přízvučná s nepřízvučnou

e)Pokud je u slova předložka – na stole – hlavní přízvuk nese předložka – na – čte se totiž se slovem dohromady

5.Pokud se v tomto školním roce již neuvidíme (zamáčkněte slzu), referáty platí, hned v září na nich zopakujeme vaše samostudium. Třídy, které nehrály, v září zopakují a pak odehrají. S1B svůj projekt posune na září.

6.Další práce přijde 3. 5., v případě problémů, pište.

2. ročník – počtvrté

20. 4. – 1. 5.

1.Pošlete poslední četbu (kdo neposlal v tomto roce tři)

2.Stále čekám na výpisky, výtah a osnovu – viz 2. příloha z minulé zásilky!!!

3.LV – zápis do sešitu – Civilismus

a)Směr přelomu 19. – 20. století

b)Opěvuje moderní život, civilizaci, lidskou práci

c)Nová forma – volně klade dojmy a představy (bez logické souvislosti), využívá symbolů

d)Volný verš – na rozhraní poezie a prózy

e)USA – Walt Whitman – průkopník civilismu, hlasatel demokracie, sbírka Stébla trávy

4.Báseň Zdechlina – minulá příloha – přečíst, vysvětli krásu v ošklivosti, v čem najdete důkaz, že tu ženu miluje, druh rýmu – napsat do sešitu – neposílat (bude společná kontrola při opakování)

5.ML – zápis do sešitu ( opiš či vlep) – Publicistický styl

a)Styl sdělovacích prostředků

b)Slohový postup informační

c)Nutná aktuálnost, srozumitelnost, spisovnost

d)Zdroj informací – ČTK (Česká tisková kancelář)

e)Často automatizované výrazy – opakující se slova a slovní spojení

f)Důležitý je titulek

g)U obrázků jsou popisky

h)Útvary – komentář, zpráva, reportáž, fejeton, interview, recenze, atd. – doplň ke každému útvaru jednu větu, kterou ho budeš charakterizovat

6.Pokud se v tomto školním roce už neuvidíme (zamáčkni slzu), referáty platí na příští rok,během září na nich zopakujeme vaše samostudium. Kdo nehrál, během září zopakuje a odehrajete koncem září. Zadanou práci budeme kontrolovat a opakovat, ale nebudeme znovu probírat!!!

7.Všichni jste se mi ozvali a všichni spolupracujete, chválím vás.

8.Další práce přijde 3. 5.

3. ročník  - počtvrté

20. 4. – 1. 5.

1.Pošlete poslední četbu (pokud nemáte tento rok již tři odevzdané)

2.ML – řešení minulého úkolu

a)1.VV podmínková, 2.VH a 3.VH, poměr sluč., 4.VV podmětná, SSS

b)–li spojka, nám –zájmeno, že – spojka, se – zájmeno

c)Dobře – PUZ, jazyk – PT, špatnou – PKS

d)Nemůže se stát – přísudek slovesný složený

e)Problémy – 4.p., č.mn., r.m.než., hrad

f)Nečiní – 3.os.,č.j.,zp.oznam., čas přít.,N, činný, 4. tř. prosí

3.LV – zápis do sešitu – Světová detektivka

a)Zakladatel Poe – 1.pol.19.stol

b)Doyle – konec 19.stol. – Holmes

c)Agatha Christie – Anglie – 1.pol.20.stol. – doplň její životopis, je plný zajímavostí

d)Hercule Poirot – Belgičan, chytrý, sebejistý až namyšlený

e)V závěru svolá všechny podezřelé a shrne případ a ukáže na viníka (dedukce)

f)Vražda v Orient –expresu – napiš obsah a zjisti, co byl O. –expres a kdy a kam jezdil

g)Deset malých černoušků

h)Past na myši (divadelní hra)

4.PS str.97 neumělecký text – B – 1-5 (5-5 prvků jazykové analýzy) – poslat

5.ML – zápis do sešitu – Informativní výchova

a)Odkud získáte informace – z odborného, publicistického, ale i uměleckého a administrativního funkčního stylu

b)Kde najdete informace – knihovna, internet, popř. sdělovací prostředky

c)Anotace

d)Resumé

e)Rešerše

f)K těmto třem pojmům najdi stručný výklad v učebnici českého jazyka (popř. jinde)

6.Pokud se v tomto roce již neuvidíme (zamáčkněte slzu), referáty platí na září, kdy budeme podle nich opakovat vaše samostudium. Nic ze zadané práce nebudeme probírat znovu, je to snadné k pochopení, jen to projedeme!!!

7.Děkuji všem za spolupráci (u některých sice není na špičkové úrovni, ale je), nikdo se na mě nevykašlal, píšeme si. V případě nejasností a problémů pište a tažte se.

8.Další práce přijde 3. 5.

4. ročník – počtvrté

20. 4. – 1. 5.

1.Kdo s Helenkou nespolupracoval – Anis, Martínek, téměř nespolupracoval – Vinkl, Švec, Vyslyšel. Ostatní více či méně ano. Za to děkuji. Prosím spolužáky a kamarády, aby do těch lumpíků strčili, třeba to ještě doženou. Kdyby někomu nechodily emaily, určitě by se sám snažil spojit. Je přeci jasné, že jsem spolehlivý partner a nevykašlala jsem se na vás!!!

2.ÚMZ – R.U.R. – můžete stále posílat, až se uvidíme, natrénujeme.

3.LHK – dalo mi dost práce vám všem je opravit a doplnit nebo seškrtat, kdo neposlal, stále může! Je to pomoc pro vás. Přinesu a předám.

4.Díky za informace o Orient – expresu a Robinsonovi.

5.Je škoda, že někteří z vás nezkusili DT, ten budeme dělat spolu i při maturitě, i to by byla pro vás příprava.

6.Věřím, že sledujete nové informace, je to zmatečné, ale jsme ve stálé pohotovosti. Zdá se, že se potkáme a rozloučíme do 30. 6.

7.Úkol – doplňte, co jste neudělali, čtěte knihy, koukejte na filmy a zjišťujte rozdíly. Prostě se připravujte!!

8.Půjčené knihy ze školní knihovny všichni přinesou hned první den školy!!! Děkuji.

1.ročník – popáté

3. 5. – 18. 5.

1.Stále čekám četbu

2.LV – světový romantismus – 2. část – zápis do sešitu

a)Francie – V. Hugo – romány Chrám Matky Boží v Paříži (Zvoník od Matky Boží), Bídníci (Ubožáci)

b)A. Dumas st. – r. Tři mušketýři, Muž se železnou maskou, atd.

c)Stendhal – mezi romant. a realismem, r. Červený a černý, Věznice parmská

d)Rusko – Puškin- román ve verších Evžen Oněgin – doplň obsah, v Rusku nihilismus – hrdina nic nemusí, nic ho nezajímá – je tzv. „zbytečný člověk“

e)Lermontov – poéma Démon

3.PS č. 2 str. 30/2-ot. 1, str. 30/3 -ot. 1,2,4, str. 28/5 -ot.1, str.29/9- ot. 1 – poslat

4.ML – zápis – Výslovnost a výslovnostní styly

a)Přehnaná výslovnost – svjedčit

b)Neutrální výslovnost – svjetčit

c)Odbytá výslovnost – svěčit

Pochopili jsme, že jde o slovo svědčit přepsané foneticky

Prosím výpisky z učebnice na toto téma str. 21 – 22 (Český jazyk – červená kniha)

Neposílat

5.Příloha – cv. 13 – 17 – řešení poslat

6.Další práce přijde 18. 5. , děkuji za spolupráci, prosím posílat na h.polterova@seznam.cz

2. ročník – popáté

3. 5. – 18. 5.

1.Stále čekám na četbu

2.Stále čekám na výpisky, výtah a osnovu

3.LV – zápis do sešitu – Umělecké směry na přelomu 19. – 20. století v české lit.

a)Česká moderna – 1895 – Manifest ČM – požadavek – individuality

b)J. S. Machar – vlastenecká poezie – Confiteor I. – III. (Zpovídám se), Tristium Vindobona (Žalozpěvy z Vídně) – proti Rakousku – Uhersku, germanizaci a hlavnímu městu Vídni

c)Sbírka básní – Čtyři knihy sonetů

d)Román ve verších Magdalena – doplňte obsah

e)Cyklus sbírek básní – Svědomím věků – různé sbírky básní z různých historických období

4.PS č.3 – str.10/7, str. 14/2 – ot. 1,2-poslat

5.Zápis do ML-Reklama – veřejné doporučení nějakéhoproduktu

Doplň odpovědi na otázky:

a)Kde se všude s reklamou setkáte

b)Které typy reklam jsou nejpůsobivější

c)Která reklama tě v poslední době pozitivně zaujala a která tě štve

Poslat

6.Viz příloha a cvičení 13 – 17 – poslat řešení

7.Další práce přijde 19. 5.

8.Děkuji za spolupráci, někteří by se měli polepšit…., pište na h.polterova@seznam.cz

3. ročník – popáté

3. 5. – 19. 5.

1.Stále čekám četbu

2.Zápis LV – stále platí nadpis – světová detektivka

a)Francie – G. Simenon – vytvořil postavu komisaře Maigreta (zjisti, kdo ho hrál ve francouzských filmech)

b)USA – Ed McBain- pseudonym – vytvořil fiktivní město Isola a fiktivní 87. revír a detektiva Steva Carellu, román Panenka.Jako Evan Hunter - rovněž pseudonym – napsal r. Džungle před tabulí (sám učil na odborné SŠ) – bylo zfilmováno. Vlastní jméno – Salvatore Lombino (rodiče italští přistěhovalci).

3.PS str. 9/4 ot. 1 a str.10/6 jen 10 prvků – ot. 1,2 – poslat

4.Kdo nemá známku z ukázky a nepošle to, bude mít problém. Další problém budou mít všichni ti, kteří pošlou zcela identickou práci – úprava, chyby atd. Váš minulý podvod se mě velmi dotkl – u některých nepřekvapil, uO.Vondry překvapil, tomu jsem víc věřila…

5.ML – zápis – Regionální kultura a literatura – zapište do sešitu 5 kulturních institucí svého města (u malých celý region). Máme zjišťovat i jejich program, ale v současné situaci je to nemožné.

6.ML – a) utvoř 2 st. přídavných jmen a příslovcí – prudký, řídký,tichý, sladký, rychle, dobře, sladce.b)urči druh číslovky a vzor – druhý, několikátý, málo, sedm.c) napiš synonyma ke slovům tvrdý, malba, chlapec.d) druh VV – Posluchači už věděli, co si mají myslet. Mirka vstává, aby rozsvítila lampu. Na úpatí pahorku, ze kterého byl krásný výhled, bylo naše tábořiště. Co se stalo, to nikdo nepřekoná.Platí bod č. 4!!!poslat

7.V případě nejasností pište na h.polterova@seznam.cz.

8.Děkuji za spolupráci, její kvalita bude zohledněna ve vaší závěrečné známce.

4. ročník – popáté

3. 5. – 11.5.

1.Dožeňte prosím všechny svoje dluhy

2.Připravte k vrácení knihy a hned první den školy mi je přineste, výpůjčky jsou zastavené

3.Posílám pracovní list – dobrovolně, neposílejte, ale kdo chce, zkusí si ústní maturitu v časovém limitu (příprava 20 minut, prezentace 15 minut)

4.Čtěte knihy, dělejte si poznámky, ať se vám to nevypaří z hlavy

5.Další úkoly vám nedávám, protože je už nutné osobní setkání a kontrola vámi udělaných úkolů. Kdo se mnou pracoval, neměl by mít s maturitou problém. Takhle dlouhý „svaťák“ tu ještě nebyl!!!

1.ročník – pošesté

19. 5. – 31. 5.

1.Prosím, pošlete urychleně všechny dluhy

2.LV – zápis – Český romantismus – K. H. Mácha – životopis doplň z učebnice

a)Lyrickoepická báseň Máj – zjisti a zapiš obsah, kde se děj odehrává, kdo je Vilém a čím se živí, jak končí Vilém a Jarmila, proč 1. a 4. zpěv začínají stejně

b)Román Cikáni

c)Povídky Obrazy ze života mého

d)Historický román Křivoklad – 1. část zamýšleného cyklu Kat – nestačil napsat tři části – Valdek, Vyšehrad a Karlštejn

1.PS -str. 38/2 – ot. 3, 4, 5, 6a 38/5 – ot. 2, 4 (oxymóron – slučování neslučitelného), najdi v ukázce epiteton (básnický přívlastek), personifikaci, postpozici přívlastku ( PK stojí za podst. jm.), knižní slova, přechodník – poslat

2.ML – viz příloha – úkoly 1, 2, 7, 9 – poslat

3.Sloh – vytvoř charakteristiku (min. 1OO slov) postavy z Kytice (jakákoli báseň), ch. vnitřní i vnější – vyber tak, ať máš co říci – poslat.

4.Kdo nespolupracuje, pozná to na závěrečném hodnocení.

5.Kdyby někdo nedostával moje zprávy, určitě by situaci řešil, napsal kamarádům nebo se podíval na moje webovky (velkou pochvalu udělujiHonzovi Donínimu, který zprávy nedostává, ale úkoly řeší velmi rychle, děkuji).

6.V případě potřeby či problémů, pište na h.polterova@seznam.cz.

7.Řešení ML – 13D, 14B, 15C, 16C, 17D

2.ročník – pošesté

19.5.- 30.5.

1.kdo neposlal četbu, dostává nedostatečnou

2.LV – zápis – navazujeme na ČM

- impresionismus – směr zobrazující silný dojem

- symbolismus – směr vyjadřující se pomocí symbolů

- Ant. Sova – ČM, oba zmíněné směry

- doplň stručný životopis z učebnice

- sbírky impresionismu – Květy intimních nálad a Z mého kraje

- sbírky symbolismu – Ještě jednou vrátíme a Údolí nového království

3.PS 3 – str.16/2 – ot. 1, 4acv.3 – ot. 1, 2, 3- poslat

4.sloh – PS č.3 – str. 16/3 ot. 5 (jakákoli pohádková postava) – poslat

5.ML – viz příloha- ot. 1, 2, 7, 8, 9 - poslat

6.kdo neposílá, může dostat N či 5 z ML, slohu nebo ukázky (viz ústní – jako ve škole)

7.řešení minulé ML – 13D, 14B, 15C,16C, 17D

3. ročník – pošesté

20. 5. – 30. 5.

1. zaslat četbu – poslední možnost

2. LV – světová detektivka- pokračujeme – Raymond Chandler – USA

( 1888 – 1959)

-představitel „tvrdé školy“, několikrát v životě propadl alkoholu, bojoval v 1.sv.v., v době hosp. krize umírají krátce po sobě manželka a matka, znovu pije, pak přišla hmotná nouze, která ho přivedla k psaní detektivek pro časopisy – velký ohlas

-příběhy zasazuje do Los Angeles, postava detektiva Phila Marlowa

-romány – Hluboký spánek, Dáma v jezeře, apod.

-40. léta – spolupráce s Hollywoodem

3. ML – viz příloha, ot. 1, 2, 3, 4, 7 – poslat do 30. 5.

4. sloh – napiš detektivní povídku, pokud tě nic nenapadne, přetvoř komiks, pohádku, příběh, který znáš, na detektivku ( ve vší vážnosti!!!) – poslat do 8. 6.

5. pokud nemáte známku ze slohu, ML a uk. (obvykle ústní), nezapomeňte splnit úkoly, jinak se v této kolonce objeví nedostatečná. Čekala jsem na vaši práci 3 měsíce, déle nebudu…. Děkuji za spolupráci.

První ročník posedmé

2.6. - 12. 6.

1.LV zápis – Národní obrození

Přelom 18. – 19. století (až do 50. let 19. stol.)

Boj za vlastní národ a stát

Slovanská vzájemnost

Sbírání ústní lidové slovesnosti

Česká expedice – V. M. Kramerius – zasilatelství knih a vydávání českých novin)

První fáze NO – obranná – konec 18. stol. , vznikají slovníky, dějiny literatury a mluvnice češtiny – Josef Dobrovský – má všechny tři vyjmenované typy lit., píše německy a latinsky pro odborníky. Hlavní dílo – Německo – český slovní – 2 díly.

1783 – první kamenné divadlo v Praze – Nosticovo, pak přejmenováno na Stavovské, pak na Tylovo divadlo. Hrálo se tam německy, jen jednou týdně česky.

V. K. Klicpera – píše dramata – komedie – např. Divotvorný klobouk

2.PS č. 2 str. 14/51, 2, 3, str. 15 – Kramerius – cv.1, ot. 1,2 – neposílat

3.ML – viz příloha – děvčata přepíší bezchybně věty 1 -10, kluci 11 -20

poslat

4.ML – zápis do sešitu- Osnova – zachycuje přehledně výstavbu textu –

heslovitě, má úvod, stať a závěr

konspekt – zachycuje přehledně výstavbu textu – v krátkých větách,

glosa -kritická poznámka k událostem a názorům, krátký útvar

2. ročník – posedmé

2. 6. - 12. 6.

1.LV zápis – Symbolismus v české lit.přelomu 19. – 20. století

Otokar Březina – ČM, učitel, smutek v tvorbě

Sb.b. Tajemné dálky, Svítání na západě (oxymóron) – až po smrti mu bude lépe,

Sb.b. Ruce – veselejší motivy

2.PS č. 3 – str. 15/2 – ot. 1, 2,str. 15/4 – ot.1, 2, 3 – neposílat

3.ML – viz příloha – děvčata přepíší bezchybně 1 – 10, chlapci 11 – 20 – poslat

4.V příloze najdete řešení minulé ML

Řešení ML z minulé zásilky

1.Šest – určitá, základní ,kost (šestý, šesterý-šestery, šestinásobný-šestkrát, málo)

2.Stůl se čtyřmi nohami, mezi nohami židle, se dvěma mladými lidmi, tleská oběma svýma baculatýma rukama

3.Tento – ukaz., vz. ten, každý – neurč., vz. mladý,svůj – přivlasť., mladý, on – osob., náš, někdo – neurč., ten, nic – zápor., náš, já – osob., zvl. skloň.

4.Rýt – 3, krýt, obejmout – 2, začne, řadit – 4, prosí, křičet – 4, trpět, zmrznout – 2, tiskne, kopnout – 2, tiskne, kopal – 5, dělá, hrnout – 2, mine, vykazoval -3, kupovat

7.1VV (přísl. podmínková), 2Vh a 3VH, 4VV (přívlastková)

8.např. Nepřišel do školy, dokonce se ani nenamáhal, aby se omluvil a poslal úkoly, které byly

zadány.

9.   vonný květ, nezákonný čin, Spišská Nová Ves, zjednal pořádek, scvrklé jablko, náměstí Starosty Pavla v Kladně, měkký rosol, zapomněl úkol, rozkaz zněl – objeď náměstí, matčino objetí, ocúny rozkvetly, zhlédl výstavu

3. ročník posedmé

2. 6. – 12. 6.

1.LV zápisČeská detektivka

1910 časopis Maska s detektivními příběhy

1906 – 1941 – detektivní sešity s Leonem Cliftonem

Po roce 1918 – Emil Vachek (1889 – 1964) – inspektor Klubíčko – obyčejný detektiv

Eduard Fiker (1902 – 1961) – detektivní parodie – Fantom operety (1945)

Po roce 1945 – Josef Škvorecký – detektiv Borůvka, Hříchy pro pátera Knoxe

Jiří Marek – Panoptikum města pražského

Nejslavnější – Václav Erben (1930 – 2003) – detektiv Michal Exner – Poklad byzantského kupce

Současnost – Hana Prošková a Jan Cimický (psychiatr)

Historická detektivka – Jan Bauer a Vlastimil Vondruška – Kladeňák – regionální literatura

2.ML – viz příloha – děvčata přepíší bez chyby 1 – 10, chlapci11 -20 – poslat

3.Jazyková analýza textu – PS č. 3 – str. 76 A – Na západní frontě klid – nikoli úkoly, ale 10 prvků jazykové analýzy i s příklady – poslat

4.V příloze posílám seznam titulů, ze kterých si můžete vybrat 20 na svůj maturitní seznam, abyste mohli během prázdnin již číst. V září mi nahlásíte 3 tituly do konce 18. století, které jste si vybrali pro svoji maturitu, a koncem září z nich budeme psát test. Každý ze svých vybraných.

naposledy

První ročník – poosmé

13. 6. – 20. 6.

1.V příloze je řešení ML z minulé zásilky

2.LV – zápis – NO – 2. fáze – ofenzivní - vedle odborné lit. už vzniká i beletrie, myšlenka slovanské vzájemnosti, generace ND

a)J. Jungmann – (1773 -1847)Slovník česko-německý – základy českého odborného názvosloví (kyselina, vzduch, čtverec..), Slovesnost – učebnice literatury

b)P. J. Šafařík – archeolog – Slovanské starožitnosti – odborné dílo, které dokazuje na archeologických nálezech, že Slované jsou v Evropě již dlouho

c)Fr. Palacký – politik, zastánce austroslavismu (jakési formy federace s Rakouskem), Dějiny národa českého v Čechách i v Moravě

d)J. Kollár – skladba Slávy dcera – Sláva – bohyně Slovanů

e)F.L. Čelakovský – sběratel ÚLS – Ohlas písní českých a Ohlas písní ruských

f)Rukopisné padělky – Rukopis královédvorský – „nalezen“ 1817, měl být ze 13.stol., Rukopis Zelenohorský – anonymně zaslán do Národního muzea 1818, měl být z 10. stol.

Měly dokázat starou tradici češtiny, ale byly to podvrhy vyrobené pány Václavem Hankou a Josefem Lindou. Dokázal to až T.G.M. ve svém časopise Athéneum koncem 19. století

g)Divadla – 1783 – Stavovské

1786 – 1789 – Bouda na Václavském náměstí – shořela, hrálo se tam česky

Sbírka na ND

1862 – Prozatímní divadlo (než bude národní postaveno)

1868 – základní kámen k ND, 1881 – otevření ND, vyhořelo, 1883 znovuotevření ND – vždy Smetanovou Libuší, 1983 – znovuotevření po velké rekonstrukci (přibyla nová scéna na náměstíčku před ND)

Gnerace ND – Zítek – architekt, Mánes, Ženíšek – malíři

Gnerace ND – Zítek – architekt, Mánes, Ženíšek – malíři, Myslbek, Schnirch – sochaři, Hynais – slavnostní opona

Po otevření ND se z Prozatimního divadla stala budova technického zázemí a šaten pro ND. ND bylo stavěno ze sbírky lidí (Národ sobě), ale hlavně z darů bohatých mecenášů. Opravu po vyhoření hradila opět sbírka, ale velmi málo, hlavně pojišťovna, která už existovala a byla zaměřená na likvidaci škod po požárech. Na konci 19. století má Praha tedy dvě kamenná divadla – Stavovské a Národní.

1.PS č. 2 – 18/2 – ot. 1, 2, 18/5 – ot 1, 19/3 ot. 1, 19/4 ot 1,3, 21/1 – doplnit pravopis, ne otázky - neposílat, zkontrolujeme v září

2.Přeji pevné zdraví, krásné prázdniny a děkuji za spolupráci. V září nezapomeňte na referáty hned na první hodiny češtiny. Vaše Helenka

2. ročník – poosmé

1.Řešení mluvnice z minulého kola je v příloze, měli jste hodně špatně…

2.LV – zápis – Česká dekadence – směr reagující na úpadek společnosti pocity smutku a zmaru (viz prokletí básníci), Karel Hlaváček – sb. básní Pozdě k ránu – přelom mezi nocí a dnem, přelom v člověku, smutek. Sbírka básní Mstivá kantiléna – odboj v Nizozemí proti Španělům

Česká kritika 19. století – F. X. Šalda – profesor na FF UK, Duše a dílo - medailony českých a světových autorů. Vydával časopis Šaldův zápisník – byl velmi náročný k hodnotě uměleckého díla

3.PS 3 – str.17/1 (Hlaváček) ot. 1, 3, str. 26 /1 (Šalda) – ot. 2, 4, 5 – neposílat

4.Začínají maturity, toto je proto poslední práce, kterou zadávám. Probrali jsme všechno, co bylo určeno pro 2. ročník, referáty nám to pomohou zopakovat hned v září. Tak prosím nezapomeňte. Děkuji za spolupráci, přeji krásné prázdniny a pevné zdraví. Vaše Helenka

3. ročník – poosmé

1.Řešení mluvnice z minulého kola je v příloze, dost jste chybovali, zkontrolujte, prosím

2.LV – vše, co, bylo náplní 3. ročníku, jsme probrali, v září hned na začátku to zopakujeme pomocí referátů. Tož nezapomeňte!!!

3.Poslala jsem vám maturitní seznam, ze kterého si můžete vybrat 20 titulů k maturitě. Seznam je i na mých webových stránkách. Je tam i tiskopis, do kterého budeme svůj seznam psát (ten je i na stránkách školy). Začněte během prázdnin číst a sestavovat svůj seznam podle těchto kritérií:

a)Alespoň dvě díla do konce 18. století

b)Alespoň tři díla z 19. století(v obou těchto případech nezáleží na tom, zda jde o literaturu českou nebo světovou)

c)Alespoň čtyři díla světové literatury 20. – 21. století

d)Alespoň pět děl české literatury 20. – 21. století

e)Vždy rozhoduje rok prvního vydání díla

f)Zbývajících šest titulů dle vlastního uvážení, ale z mého seznamu

g)Z 20 titulů bude minimálně dvěma díly zastoupena poezie, drama i próza

h)Není možno dát divadelní hru ve verších do kolonky drama i poezie

4.Už jsem upozorňovala na fakt, že hned první týden v září mi každý odevzdá papírek se třemi tituly ze svého seznamu (do konce 18. století), koncem září test napíšeme. Kdo papír nepřinese, píše z Goldoniho, Defoa a Molierova Lakomce. Na tuto písemku musíte znát něco o autorovi, směru a době, kdy tvořil, obsah knihy, postavy apod.

5.Čeká nás další velmi krátký školní rok, končí již v dubnu, nebude čas ztrácet čas!!! Po letošku jste odpočatí, buďte zdrávi, užívejte prázdniny a těšte se v září na Helenku.

6.Ještě dodatek, přišla soutěž, která nevypadá špatně, vyzývám proto k účasti. Přečtěte si zadání, někoho z vás by to určitě mohlo oslovit. Esej je jakési zamyšlení s odbornými prvky. Pokud někdo práci pošlete, pošlete ji i mně. Ocením ve čtvrtém ročníku!!!!

Řešení ML

1.Vlna mrazů sužuje celou zemi.

2.Na Nový rok si udělejte „vyprošťovák“ podle Babici.

3.Švédově město Brno nedobyli.

4.Já začnu od toho ústředního tématu.

5.Oprava musí být ukončena k tomuto datu.

6.Ten román je od Dumase.

7.Nese Kainovo znamení.

8.Zamířil na Palackého most.

9.Ať se koni Převalského v Mongolsku daří.

10.Modrý pokoj Jaroslava Ježka najdeme v jednom domě v Kaprově ulici.

11.Chci poděkovat rodičům, že mi pomohli uskutečnit mé sny.

12.Současnou předsedkyni jmenoval do její funkce prezident.

13.Do které řeky se vlévá Sázava?

14.Ve kterém měsíci ses narodil?

15.Kolik let je člověku, jenž vstoupil do Kristových let?

16.Melodie, jež zazněla, mi byla povědomá.

17.To je ta žena, již zachránil.

18.Neliší se od textu zveřejněného již dříve.

19.Ukradl z vozu zaparkovaného před domem rádio.

20.Který herec ztvárnil postavu Boudníka ve filmu Něžný barbar, natočeném podle předlohy B. Hrabala?

Malý výklad: Do jaké řeky se vlévá….Odpověď – do špinavé, mohutné, atd.

Do které řeky se vlévá …. Odpověď – do Vltavy.  (jasné?)

Školní knihovna

Výpůjční hodiny ve školní knihovně jsou ve čtvrtek od 14,05. Pokud víte přesně, jakou knihu potřebujete, přijďte kdykoli, pokusím se vám vyhovět.

Ukázka rozboru uměleckého a neuměleckého textu

Pravil: „Nikdy nevidíme to, co je důležité…“

„Jistě…“

„Je to jako s tou květinou. Miluješ-li květinu, která vyrostla na nějaké hvězdě, rád se v noci díváš na nebe. Všechny hvězdy rozkvétají květinami…“

„Ovšem…“

„Je to jako s tou vodou. Ta, které jsi mi dal napít, byla jako hudba… Vyluzoval ji rumpál i provaz… Vzpomínáš? Byla tak dobrá.“

„Ovšem.“

„V noci se budeš dívat na hvězdy. Ta moje je příliš malá, abych ti ji mohl ukázat. Je to tak lepší. Má hvězdička bude pro tebe jednou z mnoha hvězd. Budeš tedy rád pozorovat všechny hvězdy. Všechny budou tvými přítelkyněmi. A pak, dám ti dárek…“

A znovu se zasmál.

„Ach človíčku… Tak rád slyším tvůj smích!“

„Právě to bude můj dárek… bude to jako s tou vodou…“

„Co tím myslíš?“

„Lidé mají své hvězdy, jenže ty nejsou stejné. Těm, kdo cestují, jsou průvodci. Pro druhé nejsou ničím než malými světýlky. Pro jiné, pro vědce, znamenají problémy. Pro mého podnikatele byly zlatem. Ale všechny hvězdy mlčí. Ty budeš mít hvězdy, jaké nemá nikdo…“

„Jak to myslíš?“

„Já budu na jedné z nich bydlet, budu se na jedné z nich smát, a až se podíváš v noci na oblohu, bude to pro tebe, jako by se smály všechny. Budeš mít hvězdy, které se umějí smát!“

V dané ukázce hledej tyto jevy –

Přímá řeč

Apoziopeze

Metafora

Přirovnání

Zvláštní oslovení

Přechýlený výraz

Zvolací větu

Expresivní slovo

Perzonifikace

Neúplné věty

Historismus

Řešení – rozbor uměleckého textu

Přímá řeč – Pravil: „Nikdy neuvidíme to, co je důležité…“

Apoziopeze- tečky – nedokončená výpověď – důležité…“

Metafora – všechny hvězdy rozkvétají květinami, hvězdy jsou průvodci těm, kteří cestují, atd.

Přirovnání – voda byla jako hudba

Zvláštní oslovení – Ach človíčku…

Přechýlený výraz – přítelkyně ( od slova přítel příponou)

Zvolací věta – Tak rád slyším tvůj smích!

Expresivní slovo – človíčku, světýlka

Perzonifikace – jako by se smály všechny hvězdy

Neúplné věty – „Ovšem.“

Historismus - rumpál

rozbor neuměleckého textu

Hvězdy vznikají z prachoplynných mračen. Ta zaujímají ohromné oblasti mezihvězdného prostoru a vyznačují se tím, že je v nich hustota plynu a prachu větší než v okolí. Přesto je ale hustota prachoplynných mračen mnohonásobně nižší než hustota vzduchu. Takové mračno nemění svůj tvar, protože gravitační síla, která má snahu mračno smrštit, je v rovnováze s tlakovou silou plynu, která má snahu mračno rozptýlit.

Jak z mračna mohou vzniknout hvězdy?

Aby v mračnu mohlo dojít k zahuštění a vzniku hvězd, musí na mračno působit nějaká vnější síla. Touto silou je obvykle tlaková síla jiného, rychle se pohybujícího, plynu která mračno stlačí.

Ve stlačovaném prachoplynném mračnu vznikají zárodky budoucích hvězd, globule.

(Karel RAUNER, Václav HAVEL, Miroslav RANDA, Fyzika 9: Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia)

Rozbor neuměleckého textu

Funkční styl

Slohový postup

Slohový útvar

Cizí odborné slovo

Český odborný výraz

Sousloví

Složené slovo

Pravopisná chyba v textu

Stupňované slovo

Perzonifikace

Komu je určena otázka v textu

Má tento neumělecký text nějakou souvislost s textem uměleckým

Čím se jazykově liší ukázka uměleckého a neuměleckého textu

Rozbor neuměleckého textu - řešení

Funkční styl - odborný

Slohový postup - výkladový

Slohový útvar – výklad ( viz zdroj – učebnice)

Cizí odborné slovo - gravitace

Český odborný výraz – hustota vzduchu

Sousloví – prachoplynná mračna, gravitační síla

Složené slovo - prachoplynná

Pravopisná chyba v textu – chybí čárka - ..plynu, která mračno stlačí.

Stupňované slovo – nižší, větší

Perzonifikace – síla má snahu, rychle se pohybující plyn

Komu je určena otázka v textu – autor ji klade sám sobě, hned na ni odpoví

Má tento neumělecký text nějakou souvislost s textem uměleckým – jistě, hvězdný prostor

Čím se jazykově liší ukázka uměleckého a neuměleckého textu – umělecký text má umělecké jazykové prostředky – přímou řeč, metafory, perzonifikace, epiteta atd. – tyto jevy se v neuměleckém textu vyskytují sporadicky, v neuměleckém jsou zase odborné výrazy, které jsou typické pro výklad. Dále slohový postup – vyprávěcí a výkladový.


Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat