Mgr. Helena Polterová

Český jazyk a literatura

Knihovna

1.patro č.107

Správce knihovny - Mgr. Helena Polterová

Výpůjční doba není stanovena, snažím se vyhovět všem v momentě, kdy pro knihu přišli. Pokud je nutné delší vyhledávání, musíte se předem domluvit.

K dispozici jsou všechny tituly z nabídky ke státní maturitě, další beletrie vhodná k referátům i pro čtení. Řada knih je fakt pěkná, nebojte se čtení, přijďte to zkusit!!!

Nabízím i odborné publikace ze všech oborů.

V knihovně platí Řád školní knihovny.

Řád školní knihovny

1. Úkoly a organizace školní knihovny

Školní knihovna je čtenářským centrem a zdrojem informací poskytujícím odborné, studijně pracovní a knihovnicko-informační služby. Knihovna zajišťuje především informační podporu výchovy a vzdělání ve škole.

2. Knihovní fondy

Knihovní fondy tvoří knihy a periodika a práce žáků. Knihovní fond je doplňován v souladu se vzdělávacím programem školy formou nákupu z prostředků školy, SRPDŠ a také darů.

3. Poskytované služby

a) výpůjční služby absenční, prezenční a rezervace knihy
b) kulturní a vzdělávací akce pro žáky Základní služby poskytuje knihovna bezplatně.

4. Uživatelé

Uživatelem knihovny se stává osoba, která dodržuje řád knihovny, se kterým byla seznámena. Mohou to být žáci, učitelé i další zaměstnanci školy, ve výjimečných případech i osoba mino školu, ale jen na dobu omezenou.

5. Práva povinnosti uživatelů

Uživatel má právo využívat služby knihovny, pokud nenarušuje klid v prostorách knihovny, chová se k zapůjčeným jednotkám šetrně, nevpisuje, nevytrhává apod.

6. Výpůjční řád knihovny

a) uživatel si může najednou vypůjčit nejvýše 3 knihovní jednotky

b) každá absenční výpůjčka podléhá registraci

c) knihovna nepůjčuje absenčně encyklopedie, práce žáků

d) knihy se půjčují na 30 dní, periodika na týden

e) výpůjční doba může být jednou prodloužena, pokud kniha není již rezervována pro dalšího uživatele

f) výpůjční doba je na dveřích knihovny, ale knihovník vyhoví v rámci svých možností potřebám žadatele, pokud je nutno vyhledávat podle přání, je třeba nahlásit požadované tituly alespoň den dopředu

7. Pořádková opatření

Uživatel je povinen zacházet s vypůjčenými knihami a časopisy opatrně, při prohlídce je ukládá vždy na stejné místo, každé poškození hlásí knihovníkovi.Ztracenou nebo poškozenou knihu musí nahradit dle požadavku knihovny - nepoškozeným exemplářem téhož titulu, nebo uhrazením nákladů na koupi náhradní knihy.

V Kladně 28. 8. 2019

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat